Công ty cổ phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư
Báo cáo thường niên năm 2016 và 
Giải trình kết quả kinh doanh theo BCTC hợp nhất năm 2016.