Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư thông tin về việc thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.