Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông và các nhà đầu tư nghị quyết HĐQT về việc Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Viễn Đông .