01

Mủ cao su nước

Mủ cao su nước thu hoạch tại công ty luôn có hàm lượng phần khô cao.

Chi tiết