Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị .