01

Cao su Latex LA

Cao su Latex LA thực hiện nhờ vào máy ly tâm đĩa, ly tâm tách nước ra một phần để có hàm lượng cao su đông đặc mà ta mong muốn

Chi tiết
02

Cao su ly tâm latex Ha

Cao su Latex HA với đặt tính tốt  được thực hiện nhờ vào máy ly tâm đĩa, ly tâm tách nước ra một phần để có hàm lượng cao su đông đặc mà ta mong muốn

Chi tiết