Công ty Cổ Phần Đầu Tư và phát triển Việt Trung Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư : Thông báo về việc thay đổi mô hình công ty và loại Báo cáo tài chính công bố.