Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Trung Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư : Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty con là Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Quảng Nam