Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý Cổ Đông và Các nhà đầu tư thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2017.