Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư Nghị Quyết về việc thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông