Tầm nhìn
Trở thành doanh nghiệp đầu tư và sản xuất đa ngành hàng đầu tại khu vực miền Trung Việt Nam, lấy công nghiệp chế biến sâu cao su kỹ thuật làm chủ đạo, phát triển hạ tầng và thương mại làm nền tảng phát triển ổn định và lâu dài.
 
Sứ mệnh
Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo, mang lại giá trị đích thực để "phồn vinh cùng đất nước".