Chế biến sâu cao suHiện Công ty đã thành lập Ban quản lý xây dựng, phát triển Nhà máy chế biến sâu Cao su tại vùng được ưu đãi thuế, ưu đãi về lãi vay và vùng nguyên liệu sẵn có với quy mô lớn. Dự kiến năm 2015 triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Cao su (Giai đoạn 1) công suất 10.000 tấn/năm, doanh thu khoảng 500 tỷ/năm.
-    Một số thông tin về Nhà máy chế biến Cao su (Giai đoạn 1) theo phương án tiền khả thi như sau:
+    Nhà máy Dự kiến đặt tại khu vực Đông Giang, tỉnh Quảng Nam – khu vực được ưu đãi thuế TNDN, vốn vay ưu đãi dài hạn, và các hỗ trợ khác từ chính quyền địa phương.
+    Thời gian dự kiến triển khai trong Quý 2/2015
+    Dự kiến Tổng giá trị đầu tư (Giai đoạn 1) tri giá: 150 tỷ đồng
+    Quy mô diện tích: 10ha
+    Công suất: 10.000 tấn/năm
+    Công nghệ sấy nhập từ Malaysia
+    Theo tiêu chuẩn chế biến Malaysia SMR
+    Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: TCVN 6314:2007 và TCVN 3769: 2004,..
+    Tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 9001: 2008
+    Nguồn vốn chủ 50%, nguồn vay từ vốn vay ưu đãi của các Ngân hàng ...
Với nhà máy cao su hiện đại, công ty sẽ hạ được giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường mủ cao su trong nước và quốc tế, có thể chế tạo được mủ cao su chất lượng cao để xuất khẩu. Ngoài ra tận dụng được thế mạnh nguồn nguyên liệu đầu vào lớn của Công ty.