Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Trung Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư :Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022